Мешовито (мезанин) финансирање

Аутор чланка
Мезанин финансирање је у овом тренутку слабо заступљено у Републици Србији, што је последица нормативне неусаглашености релевантних закона са савременим пословним тенденцијама и све чешћом потребом привредних друштава да брзо и једноставно дођу до капитала. У циљу одговарајуће припреме за будуће мезанин инвестиције, потребно је да се учесници на тржишту, а нарочито мала и средња предузећа и банке, мотивишу да искористе предстојеће време да се што боље едукују и упознају са особинама, предностима и недостацима мезанин финансирања   Mешовито (мезанин) финансирање, односно мешовити (мезанин) капитал или квази основни капитал представља заједнички назив за мешовите, тзв. хибридне облике финансирања који истовремено обухватају особине кредита, односно зајма (дужничког капитала, дуга, позајмљеног капитала) и основног капитала (власничког капитала). Реч је о облику ризичног капитала и финансијском инструменту који представља sui generis хибрид кредита, као најраспрострањенијег начина финансирања и финансирања у виду улагања у основни капитал привредног друштва.   Мезанин капитал није условљен традиционалним средством обезбеђења, већ је конципиран на токовима новца друштва у које се улаже и његовој способности да оствари добит. Због наведене карактеристике, мезанин капитал је сличан пројектном финансирању. Специфичности мезанин финансирања јесу и флексибилна решења у погледу висине, рока доспећа, управљачких права, врсте и висине накнаде и начина отплате.   Основни односи у вези с мезанин капиталом Финансирање привредних друштава може да има унутрашње и спољне изворе (интерно и екстерно финансирање). Интерно финансирање се спроводи из сопствених и акумулираних финансијских средстава, нераспоређене добити, резерви, амортизације и продаје основних средстава. С друге стране, екстерно финансирање се манифестује кроз два основна облика – дужнички и власнички капитал. Дужнички капитал подразумева финансијске кредите и зајмове, лизинг, робне кредите, авансну наплату, обвезнице, улагања инвестиционих и других фондова, факторинг, складишну оптимизацију (финансирање на бази залиха). Власнички капитал може да потиче од постојећих чланова друштва (власници), односно унапред познатих будућих чланова (на пример, у случају купопродаје


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти