Мишљења Стручног савета Јавнобележничке коморе Србије

Аутор чланка
У наставку су дата мишљења Стручног савета Јавнобележничке коморе Србије од 3. 8. 2017. године. #1 Питање: Да ли јавни бележник сме да овери уговор о промету непокретности на којој постоји забележба решења о извршењу, уз упозорење из члана 19. и члана 156. новог Закона о извршењу и обезбеђењу ― да купац неће бити уписан као власник док се забележбе не избришу или уопште не сме да овери уговор ако се има у виду да је напред наведеним законом прописана забрана катастру да укњижи било какав уговор након забележбе решења о извршењу? Одговор: Јавни бележник је дужан да одбије солемнизацију уговора о промету непокретности на којој постоји забележба решења о извршењу. #2 Питање: Да ли заложни дужник може у заложној изјави − извршној вансудској хипотеци „првог реда” (чист Г-лист) – конституисати забрану да се располаже неисписаном хипотеком, у смислу чланова 53. и 54. Закона о хипотеци? (Појашњење: У пракси се код пословних банака и јавних бележника појавила дилема да ли је при заснивању вансудске извршне хипотеке првог реда, када у Г-листу нема уписаних терета, могуће да се у заложну изјаву унесе дужниково одрицање од располагања неисписаном хипотеком, какво је уређено члановима 53. и 54. Закона о хипотеци). Одговор: Приликом заснивања прворангиране (једине) хипотеке заложни дужник се не може одрећи права на располагање неисписаном хипотеком, у смислу чл. 53. и 54. Закона о хипотеци. #3 Питање: Да ли јавни бележник може да потврди уговор о откупу стана из државне својине када у име Републике Србије иступа помоћник министра надлежног за послове финанасија, који нема пуномоћје у форми солемнизоване исправе или јавнобележничког записа, већ решење којим га министар надлежан за послове финансија овлашћује за закључење таквих правних послова? Одговор: Уговор о откупу стана из државне својине у име Републике Србије могу закључити: 1. министар надлежан за послове финансија; 2. државни секретар у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In