Модели реализације пројеката заснованих на сарадњи јавног и приватног сектора

Аутор чланка
Због буџетског дефицита у претходној и текућој години, а вероватно и у оним наредним, као и достизања лимита јавног задуживања, буџетска средства више неће бити довољна за даљи развој инфраструктурних пројеката, али ни за развој других делатности од општег интереса. Зато су ту модерна законска решења која само треба применити   Иако су облици јавно-приватног партнерства били могући и по раније важећим законским прописима, Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11, у даљем тексту Закон) дочекан је, ипак, с великим нестрпљењем. Закон подстиче учешће страних и домаћих инвеститора у поступку финансирања и реализације пројеката који су корисни за грађане и заједницу, обезбеђујући при том могућност коришћења више правно могућих облика успостављања сарадње јавног и приватног сектора и прописујући једнака правила и једнаку правну заштиту за све учеснике јавног и приватног сектора. Пружајући на једном месту основ за успостављање готово свих, у теорији и пракси, замисливих облика сарадње и допуњујући их сопственим материјалним решењима и процедуралним правилима, овај Закон се с разлогом може назвати системским законодавним актом. Носиоци будућих односа јавно-приватног партнерства у прилици су да буду и носиоци нових облика пословања који подразумевају ангажовање здравих инвестиција и стварање услова за исплативост пројеката. Ти носиоци јесу општине и градови, јавна предузећа и јавна комунална предузећа, јавне установе, као и државни и покрајински органи и организације. Опредељењем за један од два основна облика организовања јавно-приватног партнерства (са или без елемената концесије) и успостављањем једног од више могућих подоблика стварају се услови за обезбеђивање недостајућих финансијских средстава, ефикаснији рад и економичније пословање. Менаџмент јавних предузећа, јавних комуналних предузећа, као и руководство општина и градова и других директних и индиректних буџетских корисника треба да га прихвате и да свако у оквирима своје надлежности развије дух предузетништва који излази из оквира поимања класичног пословања.   Модерна законска решења отварају врата инвестицијама


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти