Могућност компензације у стечајном поступку (други део)

Аутор чланка
Компензација као могућност у стечајном поступку додатно је усложњена чињеницом да су у примени три закона која регулишу стечајну материју. У тексту који је пред вама настављамо да дајемо одговоре на најчешће недоумице које се јављају у вези са овом проблематиком #6 Која је форма компензационе изјаве у случају компензације у стечају? Према Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (ЗППСЛ), компензација је настајала по самом Закону и без давања изјаве, па се и питање њене форме није постављало. Закон о стечајном поступку није предвиђао компензацију, па ни форму, а пракса је прихватила и усмену изјаву, односно изјаву дату у било којој форми. Према члану 82. Закона о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009 и 99/2011) ако је поверилац пре подношења предлога за покретање стечајног поступка стекао право на пребијање свог потраживања према стечајном дужнику с потраживањем стечајног дужника према њему, отварањем стечајног поступка не губи се право на пребијање. Ставом 2. истог члана овог закона предвиђено је да је поверилац дужан да до истека рока за пријаву потраживања суду достави пријаву на целокупан износ потраживања и изјаву о пребијању, а да у супротном губи право на пребијање. Имајући у виду наведено, евидентно је да је законодавац подразумевао да и изјава о пребијању мора бити дата у истој форми у којој се подноси и пријава потраживања, јер се она мора доставити уз пријаву. Како је пријава потраживања увек у писменој форми, то из изнетог следи да и изјава мора бити дата у писменој форми. #7 Који је рок за давање компензационе пријаве? Према ЗППСЛ-у компензација је наступила аутоматски даном отварања стечаја, па стога није било ни потребе за компензационом изјавом, а тиме ни за одређивањем рока. Према Закону о стечајном поступку, а сходно пракси судова, компензациона изјава се могла дати до рока до кога се могла поднети и пријава потраживања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In