Начело предвидивости у Закону о општем управном поступку

Аутор чланка
Примена начела предвидивости може да доведе до извесних нејасноћа, од којих су се неке већ и појавиле у пракси. У овом тексту биће указано на три ситуације на које треба обратити посебну пажњу, уз предлог начина на које могу да се превазиђу проблеми које те нејасноће могу да изазову.   Једна од новина Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/16 – у даљем тексту: ЗУП) јесте и потпуно ново начело из члана 5. став 3. У питању је начело предвидивости, као једно од основних постулата принципа „добре управе”, које је промовисано актима Европске Уније (ЕУ), пре свега Повељом о основним правима ЕУ из 2000. године и Европским кодексом доброг административног понашања из 2001. године. Према тој одредби, „када поступа у управној ствари, орган води рачуна и о ранијим одлукама донетим у истим или сличним стварима”. Притом, формулацију „води рачуна” треба схватити у смислу „узеће у обзир”. Можда је било примереније да се тако формулише и законска норма јер се на предложени начин у већој мери наглашава везаност органа који води поступак ранијим одлукама. Већ на први поглед може да се закључи да ово начело представља очигледну намеру законодавца да потенцијалним подносиоцима захтева за покретање управног поступка омогући да унапред, пре него што тај поступак покрену, имају одређено очекивање у погледу исхода, односно мериторне одлуке коју ће орган јавне власти донети. Захваљујући томе, сваки подносилац захтева моћи ће да процени да ли му се уопште исплати да покреће одређени управни поступак или не. С друге стране, ако одлучи да покрене управни поступак, раније донете одлуке органа могу да му буду драгоцен оријентир и у погледу тога да ли ће му захтев бити усвојен у потпуности или делимично, ако је признавао какво право странкама под условом или роком, затим зависно од тога какви су били ти услови, односно колики


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In