Начин и поступак укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана

Аутор чланка

Предмет анализе у овом тексту је нови Правилник о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана, који је ступио на снагу 16. јуна 2018. године.

Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, број 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон – у даљем тексту: Закон), члан 23, дата је могућност лицима која нису обухваћена обавезним здравственим осигурањем да се укључе у ово осигурање како би за себе и чланове своје породице обезбедили право на здравствену заштиту, као и друга права из овог осигурања. Укључивање у добровољно здравствено осигурање може да буде интересантно за незапослена лица (домаћице, студенти), лица на неплаћеном одсуству, лица којима мирује радни однос, као и за сва друга лица која нису осигурана по другом основу. Приступањем обавезном здравственом осигурању и плаћањем доприноса из својих средстава ова лица стичу статус осигураника и остварују права из обавезног здравственог осигурања под условима, на начин и у садржини и обиму прописаним Законом.
Према члану 31. став 4. Закона, лицима која се укључују у обавезно здравствено осигурање обезбеђују се права из обавезног здравственог осигурања, и то: право на здравствену заштиту и право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите. Наведена права се, осим лицима укљученим у обавезно здравствено осигурање, према члану 24. став 2. Закона, обезбеђују и члановима уже породице ових лица, а њима се сматрају:
1) чланови уже породице (супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у браку или ван брака, усвојена и пасторчад и деца узета на издржавање);
2) чланови шире породице (родитељи, очух, маћеха, усвојитељ, деда, баба, унучад, браћа и сестре, које осигураник издржава у смислу прописа о породичној заштити, као и прописа о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана).
Ванбрачни партнер сматра се чланом уже породице ако са (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме