Нацрт закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова – преглед основних правних института и појединачних решења –

Аутор чланка
Ускоро се у Народној скупштини очекује усвајањe Закона о мирном решавању радних спорова, па у наставку пружамо објашњење основних правних института и појединачних решења према Нацрту закона који је објавило Министарство за рад.  Једна од најважнијих измена је да се надлежност за индивидуалне радне спорове, у складу са Законом, проширује и на спорове поводом исплате плате/зараде, а не само у вези са исплатом минималне зараде/плате. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члановима 1–4. Нацрта закона мењају се и допуњују следеће одредбе Закона о мирном решавању радних спорова: Члан 2: Допуном овог члана прописује се да се колективним радним спором, између осталог, сматрају и спорови поводом „остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца”, као и спорови поводом „утврђивања минимума процеса рада у складу са законом”. Циљ допуне да се колективним радним спором сматра и „спор поводом остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца” је да се послодавци који не желе да утврде репрезентативност синдикату, у поступку мирног решавања радних спорова упознају са обавезама које проистичу из Закона о раду и уједно смањи број предмета пред Одбором за утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца. Такође, с обзиром на то да је питање минимума процеса рада уређено посебним законом којим се регулише област штрајка, нису ретки случајеви спорова око утврђивања минимума процеса рада, па је потребно и за ове случајеве утврдити надлежност Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. Измењена је и одредба која се односи на дефиницију стране у колективном спору и иста је усаглашена са одредбама Закона о раду у делу који се односи на учеснике у закључењу колективног уговора, и то пре свега оснивача. Члан 3: Надлежност за индивидуалне радне спорове се, у складу са законом, проширује на спорове поводом исплате плате/зараде, а не само у вези са исплатом минималне зараде/плате, као и на исплате накнаде трошкова и других примања у складу са


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In