Надлежност Централног регистра обавезног социјалног осигурања у погледу Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →