Надзор над банкама

Аутор чланка
Вршење надзора над радом банака представља једну од најзначајнијих функција Народне банке Србије којом се обезбеђују законитост и транспарентност пословања банкарског сектора. Институционализација надзора над банкама, кроз законске норме и поверавање вршења надзора једном органу, омогућава сигурност и ефикасност банкарског пословања   У савременим правним системима, централна банка представља језгро банкарског система и централни монетарни ентитет у одређеној држави, који има монопол емисије новца и хартија од вредности. По правилу, свака држава има само по једну централну банку, с тим да у одређеним државама (САД, Канада), с обзиром на природну дисперзију њихових правних система, постоји више централних банака које се, ипак, окупљају око једне, матичне централне банке, а заједно чине ФЕД – систем федералних резерви. У Републици Србији, статус централне банке има Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС). Законом о Народној банци Србије („Сл. гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012, у даљем тексту: ЗНБС) уређени су положај, организација, овлашћења и функције НБС, као и однос НБС према органима Републике Србије, међународним организацијама и институцијама (члан 1. ст. 1. ЗНБС-а). Једна од најзначајнијих функција НБС јесте вршење надзора над радом банака. Оваквом надлежношћу НБС, обезбеђују се законитост и транспарентност пословања банкарског сектора. Институционализација надзора над банкама, кроз законске норме и поверавање вршења надзора једном органу, омогућава сигурност и ефикасност банкарског пословања. Са контролног аспекта, најважнија функција НБС је обезбеђивање ликвидног и стабилног банкарског сектора, што омогућује највећи степен сигурности депонената банке, а банку доводи у положај одговорног партнера како становништва, тако и привредног сектора.   Регулатива НБС Своју контролну функцију НБС обавља праћењем, контролом и корекцијом пословних активности банака и осталих финансијских институција над којима обавља надзор у складу са одредбама ЗНБС-а. Суштина надзора над банкама своди се на очување стабилности сваке појединачне банке која чини банкарски систем одређене државе, јер су банке


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In