Надзор над пословањем осигуравајућих друштава

Аутор чланка
Надзор над пословањем осигуравајућих друштава једне земље може обављати и њена централна банка, као институција коју одликују независност и стручност у раду. Сазнајмо како у нашој земљи Народна банка остварује овај надзор   Сектор осигурања у Србији је недовољно развијен и налази се знатно испод просека земаља чланица Европске уније. У прилог томе говоре и два основна показатеља, однос укупне премије осигурања и бруто домаћег производа, као и износ укупне премије осигурања по глави становника. Према учешћу премије осигурања у бруто домаћем производу у 2010. години, Србија се са 2% налази на 64. месту на светској листи. За 27 земаља чланица Европске уније овај показатељ у просеку износи 8,4%, за земље региона Централне и Источне Европе 2,6%, док је за групу земља у развоју тај просек 2,9%. Ако нам је за утеху, Румунија и Турска се налазе иза Србије. Погледамо ли колики је износ премије по становнику, установићемо да ни ту ситуација није ништа боља. Са 98 америчких долара премије по становнику, Србија се у 2010. години нашла на 66. месту у свету, док за 27 земаља чланица Европске уније тај просек износи 2.716 америчких долара, за земље региона Централне и Источне Европе 274, а за земље у развоју 109. На првом месту у свету је Швајцарска са 6.724 америчких долара, а за њом следе Холандија и Луксембург. Државе из састава бивше Југославије, Словенија са 1.353 долара и Хрватска са 397, заузимају 29. односно 44. место. Ови подаци су преузети из Извештаја Народне банке Србије, Сектора осигурања за 2011. годину. Можемо се подсетити да је пре распада СФРЈ „Дунав осигурање” имало највећу бруто премију, што указује на чињеницу да је потенцијал за развој осигурања у Србији био и највећи. Последње две године није дошло до значајних промена у сектору осигурања у нашој земљи, већ је уочљива стагнација. Основни разлог за






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In