Најчешћа питања која су постављана Министарству рада о зарадама и другим примањима запослених према одредбама Закона о раду у 2016. години

Аутор чланка
Кроз одговоре на питања који следе, настојимо да решимо дилеме које се јављају у примени радноправне регулативе из области зарада и других примања.    Да ли се може утврдити веће право запосленог на „минули рад” у односу на право које је утврђено Законом о раду?   Чланом 108. став 1. тачка 4) Закона о раду утврђено је да запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца (у даљем тексту: минули рад) – најмање 0,4% од основице. Такође, ставом 2. истог члана утврђено је да се при обрачуну минулог рада рачуна и време проведено у радном односу код послодавца претходника из члана 147. овог закона, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом. Имајући у виду наведено, одредбама општег акта (колективни уговор или правилник о раду) може се утврдити и већи проценат по години рада који је остварен у радном односу код послодавца од 0,4%, као и дужи период за обрачун минулог рада од периода утврђеног Законом (на пример: све време проведено у радном односу). Како се рачуна „минули рад” код послодавца ако се запослени врати да ради код истог послодавца?   Чланом 108. ст. 1. тач. 4) Закона о раду утврђено је да запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца – минули рад – најмање 0,4% од основице. При обрачуну минулог рада рачуна се и време проведено у радном односу код послодавца претходника из члана 147. овог закона, као и код повезаних лица с послодавцем у складу са законом. За запослене који су имали прекид у раду код


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In