Најчешће дилеме у примени Закона о безбедности и здрављу на раду

Аутор чланка
И након десетогодишње примене овог закона и даље постоје честе дилеме у схватању и примени појединих његових одредаба       Након десет година примене Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05) и даље постоје дилеме у схватању одређених одредаба овог закона, међу којима су и: 1) појам „радног места” (примена члана 4. тач. 6)); 2) улога службе медицине рада (примена члана 16. ст. 1); 3) израда акта о процени ризика код послодаваца који обављају делатност у више одвојених јединица – сложени системи: банке, грађевинске фирме, трговински ланци и сл. (примена члана 13).   ДИЛЕМА #1 Шта се сматра радним местом? Према одредби члана 4. тач. 6) Закона о безбедности и здрављу на раду израз који се користи у сврху примене овог закона као радно место „јесте простор намењен за обављање послова код послодавца (у објекту или на отвореном, као и на привременим и покретним градилиштима, објектима, уређајима, саобраћајним средствима и сл.) у којем запослени борави или има приступ у току рада и који је под непосредном или посредном контролом послодавца.” У пракси се, у неким случајевима, неправилно тумачи примена појма „радно место”, тако што се у акту о процени ризика радно место дефинише само као простор, не укључујући запослене и послове које они обављају. Тако, на пример, радно место је учионица, а не наставник, радно место je бандера, а не монтер и сл., како је то утврђено, рецимо, Правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца. У овом случају не води се рачуна о запосленом, његовим психофизичким способностима и пословима које он обавља у простору. Наиме, радно место обухвата не само простор, већ и запослене и њихове послове, односно активности, што је сврха спровођења процеса процене ризика на конкретном радном месту. У процесу процене ризика преиспитује се интеракција запосленог и радног простора у којем


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти