Најзначајније новеле у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка
У извршном поступку долази до новчаног принудног извршења чији је поступак регулисан Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 и 113/17). Неминовно је било доношење новог закона, с обзиром на то да су постојале одређене нејасноће у његовој садржини које су доводиле до проблема у пракси, а нису могле да се отклоне тумачењем норми. Нови Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу донео је доста промена, од јачања заштите начела сразмерности до повољнијег положаја дужника, али и до увођења електронског јавног надметања у поступку продаје непокретности. У раду су изложене најзначајније новеле које доноси Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу. 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ   Доношење Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу било је неминовно, а о могућим изменама и предлозима решења законских одредби водила се полемика у научној и стручној јавности већ дуже време. Организовани су округли столови, саветовања и конференције у намери да се дају предлози de lege ferenda новог Закона о извршењу и обезбеђењу. На крају, именована је Радна група за израду Закона. Може се рећи да је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу[1] у великој мери направљен по узору на модерно законодавство држава у окружењу, које је хармонизовано са европским правом и међународним документима, при чему ће се ауторка у наставку конкретно осврнути на Републику Хрватску, јер је доста законских решења урађено у складу с Овршним законом Републике Хрватске.[2] Ово је занимљиво поменути с обзиром на то да је у Републици Србији готово искључива надлежност у извршним поступцима поверена јавним извршитељима, док у Републици Хрватској надлежност у поступцима извршења припада суду и јавним бележницима. Влада Републике Србије 13. јуна ове године усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу.[3] Нови


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In