Најзначајније новеле у Предлогу закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →