НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ – најновија судска пракса – кроз примену нових закона (Други део)

Аутор чланка
У наставку текста чији је први део објављен у претходном броју нашег часописа, аутори се баве новим објектима судске заштите и новим видовима нематеријалне штете, које ће покушати да приближе читаоцима и да их класификују.   НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Суђење у разумном року свакако заслужује посебну пажњу јер је чл. 6. ЕКЉП најчешћи основ за осуђујуће одлуке Европског суда за људска права, донетим против наше земље. Право на суђење у разумном року прокламовано је Уставом, ЕКЉП, а од скора и Законом о суђењу у разумном року.  До доношења овог закона судови су о повреди овог права одлучивали на основу одредби Устава. У наредном одељку биће дато неколико примера о поступању судова по овој врсти одштетних захтева. Повреда права на суђење у разумном року и висина накнаде  Тужиоци потражују тужбеним захтевом од тужене Републике Србије накнаду штете коју су претрпели због повреде права на суђење у разумном року. Наиме, тужиоци су дана 14. 9. 2001. године поднели тужбу суду против тужених АД Р…. друштво и Д. Р. ради накнаде материјалне штете (за подизање надгробног споменика и изгубљено издржавање) и нематеријалне штете (за претрпљене душевне болове због губитка блиске особе), које су претрпели због смрти Д. Ц. – оца тужилаца малолетних И. Ц. и И. Ц. и супруга тужиље В. Ц. Због дужине трајања поступка тужиоци су 2007. године Уставном суду поднели уставну жалбу, те је Уставни суд на седници 17. 12. 2009. године донео одлуку којом је усвојио уставну жалбу тужилаца и утврдио да је у поступку који је вођен пред првостепеним судом повређено право тужилаца на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава РС, али и право тужилаца на накнаду штете у смислу одредбе члана 90. Закона о Уставном суду, па је наложио надлежним судовима да предузму све неопходне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In