Накнада нематеријалне штете – најновија судска пракса – кроз примену нових закона (Први део)

Аутор чланка
Приметан је већи број тужби које за предмет имају потраживање накнаде нематеријалне штете, према законима који су ступили на снагу у последњих неколико година, што је и тема овог текста После приступања Србије Европској конвенцији о људским правима и основним слободама (у даљeм тексту: ЕКЉП), а посебно у последњих неколико година, у судској пракси је дошло до велике промене у погледу схватања и третирања појма и основа накнаде нематеријалне штете. Наиме, захваљујући конвенцијама чији смо потписници, нарочито Европској конвенцији о људским правима и основним слободама, а затим и Уставу Србије из 2006. године и законима који су донети у циљу придруживања Србије Европској унији, дошло је до промоције широке лепезе људских права која уживају судску заштиту и чијом повредом настаје обавеза накнаде нематеријалне штете. Дакле, супротно некад важећем ставу да се накнада нематеријалне штете може досудити само у тачно одређеним случајевима, прописаним искључиво чланом 200. Закона о облигационим односима (ЗОО), који прописује да за претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личност, за смрт блиског лица као и за страх, суд досуђује, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово трајање то оправдавају, правичну новчану накнаду, независно од накнаде нематеријалне штете, или изостанка исте. Данас се нематеријална штета може потраживати и досудити и у бројним другим различитим случајевима. Ови се случајеви данас најчешће подводе под појам повреде слободе и права личности, који се широко тумачи, и повређеним добрима пружа се свеобухватна судска заштита. Због свега наведеног је приметан већи број тужби које за предмет имају потраживање накнаде нематеријалне штете према законима који су ступили на снагу у последњих неколико година, као што су Закон о објављивању, Закон о рехабилитацији, Закон о забрани дискриминације, Закон о равноправности полова, Закон о ратификацији Конвенције о елиминисању свих


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In