Накнада штете као последица повреде на раду (други део)

Аутор чланка
Анализа различитих случајева из судске праксе који се односе на накнаду штете због повреде на раду започета у претходном наставља се и у овом броју часописа, уз нека закључна разматрања.    Одговорност послодавца и запосленог може да буде подељена у зависности од тога да ли су поступали у складу са прописима који се тичу безбедности и заштите на раду и предвиђеним процедурама. Обавеза оштећеног да се поступа у складу са процедурама у корелацији је са обавезом послодавца да обучи радника и да контролише рад запосленог и примену процедура.   Из образложења: Према утврђеном чињеничном стању, тужилац се налазио на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу „П.”, где је радио као помоћни радник на фарми кока. Приликом обављања послова тужилац се оклизнуо и пао на под који је био мокар, задобивши тешку телесну повреду у виду прелома пете метакарпалне кости десне шаке. Због задобијених повреда тужилац је претрпео нематеријалну штету у виду физичких болова и страха. Након повређивања медицински је збринут и постављена му је гипсана лонгета коју је носио 30 дана. На дан штетног догађаја тужилац је био осигуран од последица несрећног случаја по основу уговора о колективном осигурању лица која се налазе на издржавању казне затвора, закљученог између Министарства правде и осигуравајуће организације. По основу овог догађаја тужилац је осигуравајућој организацији поставио одштетни захтев, који је одбијен због непостојања трајних последица повреде. Првостепени суд је утврдио да не постоји допринос тужиоца настанку штетног догађаја. Првостепени суд је, на основу исказа тужиоца саслушаног у својству парничне странке, правилно утврдио како је дошло до повређивања тужиоца. Овлашћење суда је да цени изведене доказе сагласно члану 8. ЗПП-а, па и исказе парничних странака и саслушаних сведока и да на основу слободног судијског уверења изведе закључак о постојању или непостојању одређене чињенице. Неосновани су и наводи жалбе тужене којима се побија њен основ


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In