Накнада штете као последица повреде на раду (први део)

Аутор чланка
Анализа различитих случајева из судске праксе који се односе на накнаду штете због повреде на раду започета је у овом, а наставиће се и у следећем броју часописа, уз нека закључна разматрања.   Према подацима Владе РС из Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године Управа за безбедност и здравље на раду евидентирала је у 2012. години 6.765 случајева повреда на раду. Према извештају Републичког фонда за здравствено осигурање у 2012. години евидентирана су 22 случаја повреде на раду са смртном последицом, 2482 случаја са тешком последицом и 12.979 случајева са лакшом последицом. Један број ових случајева заврши и у судском поступку за накнаду штете. Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом, према члану 164. Закона о раду. Према дефиницији, повреда на раду је телесно оштећење које је узрочно повезано са обављањем послова односно радних задатака. Повредом на раду може се сматрати само повреда која је изазвана обављањем посла, под условом да постоји временска и просторна повезаност настанка повреде са обављањем одређеног посла (Видаковић А, едитор, Медицина рада I. Београд: Удружење за медицину рада; 1997). Закон о здравственом осигурању дефинише повреду на раду као повреду, обољење или смрт која је настала као последица несреће на послу, односно као последица сваког неочекиваног или непланираног догађаја, укључујући и акт насиља који је настао услед рада или је повезан са радом и који је довео до повреде, обољења или смрти осигураника која је наступила одмах или у периоду од 12 месеци од дана настанка повреде на раду. Послодавац је дужан да, сходно члану 16. Закона о раду, запосленом обезбеди услове рада и организује рад, ради безбедности и заштите живота и здравља на раду, у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In