Недавање издржавања

Аутор чланка
У тексту који следи анализирамо кривично дело недавања издржавања, уз бројне примере исказане кроз судске одлуке Кривично дело недавања издржавања прописано је чланом 195. Кривичног законика и спада у групу кривичних дела против брака и породице. У суштински неизмењеном облику, ово кривично дело постоји у нашем законодавству од 1951. године, с тим што је раније носило назив неплаћање алиментације (члан 197. КЗ ФНРЈ), затим избегавање давања издржавања (члан 119. КЗ РС), а под садашњим називом у нашем законодавству постоји од 2002. године, и без знатнијих измена је унето и у важећи Кривични законик. Анализом члана 195. Кривичног законика, можемо закључити да ово кривично дело има свој основни и тежи облик. Основни облик чини „ко не даје издржавање за лице које је по закону дужан да издржава, а та дужност је утврђена извршном судском одлуком или извршним поравнањем пред судом или другим надлежним органом, у износу и на начин како је то одлуком, односно поравнањем утврђеноˮ. Ово кривично дело је класично кривично дело нечињења, јер се може учинити само пропуштањем дужног чињења. Поред тога, у питању је бланкетно кривично дело, јер обавеза издржавања не потиче из кривичног, већ из породичног права. Под одговарајућим условима, Породични законик познаје издржавање супружника и ванбрачног партнера, издржавање мајке детета, издржавање малолетног детета, пунолетног детета највише до навршене 26. године старости, издржавање родитеља, браће и сестара, те адоптивних и тазбинских сродника (чл. 151–159. Породичног законика). Међутим, за постојање кривичног дела није довољна испуњеност услова за настанак обавезе издржавања које предвиђа породично законодавство, већ је потребно да ова обавеза буде конкретно одређена пресудом, поравнањем или другом одлуком надлежног органа. Судска пракса је овде прихватала и решења, наредбе, па чак и привремене мере, под претпоставком да су правоснажне и извршне (Врховни суд Војводине је на седници кривичног одељења још 1977. године заузео став да кривично дело постоји и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In