Нехатно лишење живота у правном систему Републике Србије

Аутор чланка
Иако на први поглед изгледа да су биће овог кривичног дела и начин извршења сами по себи јасни, у пракси има доста недоумица и проблема, које су овде размотрене. View Fullscreen 60 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ КРИВИЧНО ПРАВО Нехатно лишење живота у правном систему Републике Србије Иако на први поглед изгледа да су биће овог кривичног дела и начин извршења сами по себи јасни, у пракси има доста недоумица и проблема, који су овде размотрени. Никола Пантелић, заменик јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду Нехатно лишење живота (члан 118. Кривичног законика) представља привилеговани облик кривичног дела убиствo. Карактерише га блажи степен кривице учиниоца предметног дела. Основно обележје овог кривичног дела, што га уједно и разликује од других облика кривичних дела убиства, јесте то што у овим случајевима по- стоји нехат као облик виности у односу на смрт другог лица. Кривично дело нехатно убиство може да се изврши свесним и не- свесним нехатом. Свесни нехат постоји када је учинилац предузимањем неке радње или пропуштањем да нешто учини био свестан да тиме може да наступи смрт неког лица, али је олако држао да до тога неће доћи или да ће моћи да спречи наступање последица. Несве- сни нехат постоји када учинилац није свестан да његовим поступањем или непоступањем може да наступи смрт неког лица, па она и наступи, а према околностима и личним свој- ствима учиниоца био је дужан и могао је да буде свестан могућности наступања смрти другог лица. Чланом 118. Кривичног законика запреће- но је казном затвора од шест месеци до пет година ономе ко другог лиши живота из неха- та. Основна карактеристика овог кривичног дела је то што је степен друштвене опасности знатно нижи него код других облика убиства. Овим чланом инкриминисано је лишавање живота на специфичан начин, по правилу различит од начина на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In