Нека спорна питања из области стамбеног права – НОВО –

Аутор чланка
У судској пракси и даље су чести случајеви који се односе на станарско право, при чему су најчешћи они у којима се оцењује право унука или пасторка да настави са коришћењем стана након смрти ранијег носиоца станарског права или закупца, а релативно су честе и парнице за исељење члана породичног домаћинства након откупа стана. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО 4 Нека спорна питања из области стамбеног права У судској пракси и даље су чести случајеви који се односе на станарско право, при чему су најчешћи они у којима се оцењује право унука или пасторка да настави са коришћењем стана након смрти ранијег носиоца станарског права или закупца, а релативно су честе и парнице за исељење члана породичног домаћинства након откупа стана. Право трајног закупа на стану као институт стамбеног права Н Драгана Марчетић, судија Вишег суда у Београду Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Београду орме о стицању станарског права су принудног карактера, па је то право могло дасе стекне само на начин и у случајевима предвиђеним законом. У пракси је, као спорно, постављено питање услова за стицање права закупа од стране члана породичног домаћинства носиоца станарског права на стану у државној (претходно друштвеној) својини, односно који су услови за стицање својства носиоца станарског права на стану након смрти претходног носиоца станарског права. На првом месту неопходно је утврдити садржај поменутог права да би о њему могло да се расправља у погледу тога да ли неко лице испуњава услове за стицање истог или не. Према ауторима овог текста, ради се о „праву да се трајно и несметано лично користи” стан који је у питању. Није спорно да то право припада члановима породичног домаћинства носиоца станарског права када су у питању наследници првог наследног реда, односно деца, уз испуњеност свих законом прописаних услова. Спорно је да ли то право припада


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In