Неке недоумице у новом Закону о општем управном поступку

Аутор чланка
Следи анализа одредби Закона о општем управном поступку које могу бити спорне у примени. Као и сваки други закон, и нови Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/16 – у даљем тексту: ЗУП) уноси многе новине у наш правни систем. Притом новину не представља само увођење неког института који до сада наше право није познавало, већ се новином могу сматрати и институти који су и раније постојали у нашем праву, али су у новом ЗУП-у добили другачију, односно унеколико измењену садржину. Ово је нарочито важно имати у виду стога што сваки закон, па и нови ЗУП мора да представља једну кохерентну, заокружену и применљиву целину. Такви се услови, разуме се, постављају и пред материјалноправне прописе, али ЗУП има и једну „обавезу” више: док се усклађеност норми материјалноправних прописа ограничава само на статику правних односа, с обзиром на њихову правну природу, норме ЗУП-а морају да буду усклађене и у погледу динамике његове примене јер је ЗУП процесни закон. Примена норми ЗУП-а подразумева временско трајање поступка одлучивања у управним стварима. Другим речима: ЗУП представља законски процесно-правни оквир, у коме орган који води поступак одлучује у управним стварима. Зато би ЗУП требало да буде добро оруђе у рукама вештог „управаша”, односно службеног лица које води конкретан управни поступак. Службена лица која воде поступак могу боље или слабије познавати неку управну област и то је нормално очекивати, нарочито тамо где исто службено лице води управне поступке из више различитих области. Међутим, правила поступка морају да познају, и то добро, сва службена лица која раде у органима јавне власти на пословима решавања у управним стварима. Другим речима: добро познавање ЗУП-а је најмањи заједнички садржалац за све случајеве ваљаног вођења управних поступака, без обзира на то о ком се нивоу јавне власти ради (органи локалне самоуправе, аутономне покрајине, Републике) и која је материјално


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In