(Не)обавезност спровођења и садржина процене утицаја на заштиту података о личности према новом Закону о заштити података о личности

Аутор чланка
Наведени закон предвиђа институт процене утицаја на заштиту података о личности. Питања којима је посвећена посебна пажња у овом тексту везана су за ситуације у којима се обавезно спроводи ова процена и шта она треба да садржи. View Fullscreen 71 УНАКРСНИ ПОГЛЕД LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. (Не)обавезност спровођења и садржина процене утицаја на заштиту података о личности према новом Закону о заштити података о личности Наведени закон предвиђа институт процене утицаја на заштиту података о личности. Питања којима је посвећена посебна пажња у овом тексту везана су за ситуације у којима се обавезно спроводи ова процена и шта она треба да садржи. Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 95/18 – даље: Закон), који је ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а започео са применом 21. августа 2019. године. Текст Закона у највећој мери је усаглашен са Општом уредбом о заштити података о личности Европске Уније (даље: Општа уредба), као и са тзв. Полицијском директивом, која уређује обраду података о личности од стране надлежних органа у вези са кривичним поступцима и претњама националној безбедности. Развојем модерних технологија и генералним развојем дигитализације повећали су се и ризици злоупотребе личних података. Ту се као највидљивији пример може навести развој софтвера, односно апликација које појединци инсталирају на мобилним телефонима иако врло често несвесни чињенице да инсталација и коришћења истих никада није бесплатна, већ се иста управо „плаћа” личним подацима. Ту се пре свега у питању IP адресе појединаца, подаци о њиховој локацији, Петар Мијатовић, адвокат приступ приватном садржају унутар мобилног уређаја, као и понашању појединаца на интернету ради анализирања преференција појединаца. У те сврхе руковаоци личним подацима неретко немају адекватно прибављен пристанак појединаца или други законити основ за обраду података, нити обезбеђене техничке, кадровске и организационе мере којима би се заштитили


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In