Непосредна брига о детету и редовно школовање као услови за остваривање права на дечји додатак

Аутор чланка
Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, број 16/02, 115/05 и 107/09) утврђено је право на дечји додатак, док су ближи услови и начин остваривања овог права прописани Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11 – УС). Дечји додатак представља меру социјалне политике, што значи да је условљен материјалним положајем породице. Ово право је у јулу 2017. године остварило 354.672 деце. Право на дечји додатак остварује један од родитеља, старатеља, односно хранитеља који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво четворо деце по реду рођења у породици, а изузетно за децу из вишеструке трудноће која су рођена заједно са трећим односно четвртим  дететом, под условом да о њима непосредно брине. Материјални положај породице цени се кроз поседовање непокретности, новчаних и других ликвидних средстава, као и кроз приходе остварене у три месеца пре подношења захтева. У том смислу подносилац захтева и чланови породице не могу поседовати непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора у коме живе и који не може бити већи од собе по члану домаћинства увећане за још једну собу. Уколико чланови заједничког домаћинства (породице) изнајмљују пословни простор, он не може бити већи од 20 квадратних метара. Подносилац захтева и чланови домаћинства могу поседовати пољопривредно земљиште које не прелази два хектара по члану домаћинства. Подносилац захтева и чланови породице не могу поседовати новчана и друга ликвидна средства у вредности већој од износа 30 дечјих додатака по члану породице у моменту подношења захтева. Цензус за остваривање права на дечји додатак по члану домаћинства, који се цени у односу на приходе остварене у три месеца који претходе месецу подношења захтева, за захтеве поднете у августу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In