Непостојање дискреционог права послодавца да без примене критеријума одлучи који запослени представља вишак

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →