Неспојивост функција заступања и надзора у друштвима капитала

Аутор чланка
Упркос јасном интересовању законописца да у новом Закону о привредним друштвима органима управљања прида посебан значај, само у току неколико месеци његове примене, уочено је недовољно јасно разликовање управо ове правне регулације   Иако на први поглед област која би се у највећем делу могла препустити самим друштвима да је својим интерним актима детаљније регулишу, организациона структура привредних друштава заузима високо место по броју одредаба које јој посвећује Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 36/2011 и 99/2011), а који је отпочео с применом 1. фебруара 2012. године. Уважавајући сврху оснивања и постојања привредног друштва, и то кроз функцију очувања и унапређења капитала, законописац је утврдио организационе облике и јасно дефинисао (посебно у случају друштава капитала) њихову одговорност у пословању привредног друштва. Као једна од првих очигледних разлика у односу на претходну регулативу, уочљиво је укидање управног одбора као органа управљања. Међутим, очигледно погрешна и нетачна била би констатација да је нови закон само променио назив управног одбора у надзорни одбор. Овакво схватање надзорног одбора не би имало никакво упориште у новом Закону, а посебно имајући у виду да се другачији приступ одређивању органа управљања у привредним друштвима највећим делом и појавио због проблема који су уочени у пракси претходног закона. Наиме, према Закону из 2004. године управни одбор у себи је садржао надлежности управљања и заступања друштвом, али истовремено и надзор над пословањем тог привредног друштва. Дакле, у једном органу сусретале су се две функције – извршна и контролна, које су по својој дефиницији неспојиве, а то је и довело до нерешивих ситуација код питања одговорности за законито пословање привредних друштава. Нарочит проблем представљало је и колективно одлучивање, што је посебно стварало проблем код кривичних поступака због незаконитог пословања привредних друштва, а с обзиром на то да је по кривично-правној теорији могућа једино индивидуална одговорност, а никако колективна. Подсетимо


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In