Незаконит отказ уговора о раду и извршавање одлука о враћању запосленог на рад

Аутор чланка
У тексту који следи говорићемо о незаконитом престанку радног односа као предуслову реинтеграције запосленог на рад, али и о модалитетима извршења одлуке о враћању запосленог на рад, уз осврт на порескоправни третман накнаде штете у случају незаконитог отказа   Зачетак савремених радних односа везује се за почетак 19. века, чему је претходио распад старих феудалистичких односа и успостављање капиталистичког начина производње. Тада се на тековинама Француске револуције, на тржишту појављују радници као слободни власници сопствене радне снаге.   Не упуштајући се у теоријске поставке права на рад, у смислу обавезе државе да обезбеђује материјално-економске основе за пуну запосленост, право на рад/слобода рада, у нормативном смислу, подразумева да радни однос запосленог може престати само из законом прописаних разлога који су претходно утврђени у законом прописаном поступку. У ширем смислу, право на рад подразумева и право запосленог да, уколико успе у радном спору поводом незаконитог престанка радног односа, буде реинтегрисан на рад, са свим припадајућим правима као да му радни однос није ни престајао.   Незаконит престанак радног односа као „услов” реинтеграције запосленог на рад Под основима или разлозима престанка радног односа подразумевају се позитивним правом утврђене правне претпоставке чијим се постојањем условљава могућност престанка радног односа. На темељу претходно утврђеног било ког, важећим правом признатог основа доноси се одлука о престанку радног односа која има карактер једностраног раскида уговора о раду. Решење о престанку радног односа може имати декларативан или конститутиван карактер. Сходно томе, незаконити престанак радног односа постоји кад је послодавац отказао уговор о раду изван законом прописаних основа, односно изван законом прописаног поступка. У теорији радног права говори се и о неоправданом отказу, када је отказ последица шикане од стране послодавца. Практична последица ове разлике јесте у томе што запослени, уз друге законом прописане услове, у случају неоправданог отказа може тражити накнаду нематеријалне штете. У ширем смислу, о незаконитом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In