Ништавост оснивачког акта и ништавост уговора о преносу удела у привредним друштвима

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →