Нова питања и дилеме из области трошкова парничног поступка

Аутор чланка
Кроз питања и одговоре, у овом тексту позабавићемо се честим дилемама које постоје у области трошкова парничног поступка, уз опсежан осврт на одлуку Уставног суда у погледу тренутка од када странка има право на камату на ове трошкове     #1 Од када странка има право на камату на трошкове парничног поступка? Више не постоје никакве дилеме, будући да су Врховни касациони суд и Уставни суд истог становишта да странка има право на исплату камате на трошкове парничног постука. Питање је само од када странка има право на камату на трошкове парничног поступка.   Странка адвокату исплаћује накнаду за извршене радње у поступку по тарифи која је важећа у време исплате. Према досадашњој судској пракси, суд трошкове досуђује према важећој тарифи у време одлучивања. То је било оправдано и практично у ситуацији када је тарифа често мењана услед инфлаторних кретања и тиме су валоризовани износи исплаћене – уговорене накнаде адвокату. Према ЗИП-у, камата је текла од доношења одлуке и тиме је чувана вредност новца. Проблем настаје од тренутка када је почео да се примењује ЗИО који не предвиђа право странке на камату од пресуђења до исплате. Стога је судска пракса морала решити овај проблем тумачењем постојећих законских норми. Закон о о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП) регулише парничне трошкове у чл. 150–167. Парнични трошкови су издаци учињени у току или поводом поступка и свака странка претходно сама сноси трошкове које је проузроковала својим радњама. Приликом одлучивање о износу трошкова поступка, суд цени све околности и ако је прописана тарифа за награде адвоката или за друге трошкове, ови трошкови се одмеравају по тој тарифи. Тужилац је дужан туженом накнадити парничне трошкове уколико тужени није дао повод за тужбу и ако је признао тужбени захтев у одговору на тужбу, односно на припремном рочишту, а ако се не одржава припремно рочиште, онда


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In