Нова правила за парнице у поступку по правним лековима и анализа проблема у примени

Аутор чланка
Нови Закон о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72 од 28. 9. 2011. године) донео је значајне новине, а његова примена почела је од 1. фебруара 2012. У тексту који следи дајемо преглед најзначајнијих новина у односу на регулисање поступка по редовним и ванредним правним лековима, ради лакшег уочавања новина и уједначавања праксе у њиховој примени   Жалба против првостепене пресуде којом се физичком лицу налаже исплата потраживања чија главница не прелази износ од 300 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења одлуке односно предузетнику или правном лицу налаже исплата потраживања чија главница не прелази износ од 1.000 евра у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке, не одлаже извршење (члан 368. ЗПП-а). *Жалба не одлаже извршење решења о накнади трошкова поступка који за физичко лице не прелазе износ од 300 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке, а за предузетника или правно лице износ од 1.000 евра по истом курсу, ако се у пресуди налаже само то (члан 368. став 2. ЗПП-а). *Нема обавезе суда да позива жалиоца да у одређеном року допуни и исправи непотпуну жалбу под условима из члана 103. Закона о парничном поступку (члан 371. ЗПП-а). Напомена: Недовољно указивање на ову одредбу већ је довело до одбачаја жалби у већем броју случајева него раније.   Непотпуну жалбу првостепени суд одмах одбацује решењем. По изричитом тексту Закона на решење о одбачају није дозвољена жалба (члан 371. ЗПП-а). Напомена: По мишљењу аутора, због одредаба Конвенције о заштити основних људских и мањинских права, жалба на решење којим се одбацује жалба као непотпуна, мора се дозволити, због права на правично суђење које у себи садржи и право на делотворни правни лек.   Забрана изношења у жалби свих материјално-правних приговора (члан 372. став 2.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In