Нова решења за понуђаче и наручиоце у поступцима заштите права по Закону о јавним набавкама

Аутор чланка
У сусрет почетку примене новог Закона о јавним набавкама потребно је да се упознамо с новим законским решењима у погледу заштите права и јавног интереса у поступцима јавних набавки   Нови Закон о јавним набавкама, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 124/12 од 29. 12. 2012. године, а који је ступио на снагу 6. јануара 2013, почиње да се примењује 1. априла 2013. године. У сусрет почетку његове примене потребно је да се упознамо с новим законским решењима у погледу заштите права и јавног интереса у поступцима јавних набавки, будући да у вези с тим има много питања и недоумица.   Ко и на који начин одлучује о заштити права? Какав је поступак у коме се одлучује? Које су новине у погледу рокова за доношење предметних одлука, као и да ли је нови закон учинио нешто на бржем окончању саме процедуре ? Да ли је висина републичке административне таксе коју уплаћују понуђачи (потенцијални подносиоци захтева) повећана? Да ли су прописани нови рокови за благовремено подношење захтева за заштиту права? Сходно законским решењима Републичка комисија за заштиту права у поступку јавне набавке самосталан је и независан орган Републике Србије који обезбеђује заштиту права у поступцима јавних набавки. За разлику од ранијих лоших законских решења, када је ово тело било саставни део Управе за јавне набавке, ново законско решење у складу je са европским директивама и упоредном праксом земаља у региону, што обезбеђује да се заштита права одвија самостално од стране независног тела. Ово независно тело има свој печат са статусом правног лица са седиштем у Београду, Немањина 22–26. Финансијска средства за рад овог тела обезбеђују се сваке године у буџету Републике Србије. Републичка комисија има председника и шест чланова које на период од пет година, након спроведеног јавног конкурса, бира Народна скупштина. Тренутно је у току нови избор председника и чланова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In