Нова улога органа старатељства у поступку извршења одлука из области породичног права

Аутор чланка

У извршном поступку, као и у сваком другом поступку који се тиче детета, сви државни органи који учествују у поступку морају се руководити искључиво најбољим интересом детета

 

Доношењем Породичног закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2005 и 72/2011) промењен је концепт заштите породице. Центрима за социјални рад, као органу старатељства, поверена је велика и важна улога заштите права детета, заштите од насиља у породици и других права из области породичног живота. Насупрот томе, процесне норме претходног Закона о извршном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 125/2004) биле су препрека Центрима да обаве ову улогу, што је доводило до тога да се случајеви извршења у области породичног права међу првима појаве пред Европским судом за људска права. Овај суд је заузео став да је Србија у већини случајева прекршила не само право на суђење у разумном року, већ и право на породични живот.

Закон о извршном поступку (у даљем тексту ЗИП) крајње је уопштено упућивао на спровођење извршења уз сарадњу психолога органа старатељства, школе, породичног саветовалишта или друге специјализоване установе за посредовање у породичним односима, и прокламовао спровођење извршења у најбољем интересу детета. Као једину врсту извршења одлука из области породичног права, ЗИП је познавао извршење одузимањем и предајом детета, док су се на извршење осталих судских одлука за одржавање контакта с дететом или ради заштите од насиља у породици сходно примењивале остале одредбе ЗИП-а које су регулисале извршење обавезе на чињење или нечињење, односно извршење исељењем.

Осим дуготрајног поступка, пресудама Европског суда за људска права Србији се замерају још и неефикасност поступка и непостојање координираног рада између државних органа, пре свега судова, центара за социјални рад, полиције и тужилаштва.

Извршење се у овим поступцима углавном спроводило изрицањем новчаних казни, што се у одређеним случајевима (веома богатог (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме