Новчана казна као мера за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →