Нове обавезе јавних служби поводом Правилника о организацији и систематизацији послова

Аутор чланка
Јавне службе дужне су да донесу Правилник о систематизацији, усклађен са одредбама Закона о систему плата запослених у јавном сектору и одредбама Закона о запосленима у јавним службама, до 24. 3. 2018. године, тако да ће у наставку уследити упутство како да се сачини квалитетан правилник.   Народна скупштина Републике Србије дана 14. 12. 2017. године усвојила је Закон о запосленима у јавним службама, који је 17. 12. 2017. године објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 113/17 (у даљем тексту: Закон). Закон је ступио на снагу 25. 12. 2017. године, дакле осмог дана од дана објављивања, али је почетак примене истог одложен за 1. 1. 2019. године. Међутим, одређене одредбе примењују се од дана ступања на снагу Закона, а међу њима су и оне које се тичу Правилника о организацији и систематизацији послова у јавним службама (у даљем тексту: Правилник), о чему ће у наставку текста бити речи. До сада се у погледу регулисања радних односа у јавним службама примењивао директно Закон о раду као системски закон у области радних односа. Наведени закон препознаје специфичности радних односа у јавним службама имајући у виду да у члану 2. прописује да се његове одредбе примењују и на запослене у државним органима, органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Међутим, због великих специфичности права, обавеза и одговорности из радног односа у јавним службама, донет је закон који на посебан начин уређује те односе, док Закон о раду остаје lex generalis. У смислу Закона, јавним службама сматрале би се оне јавне службе које су основане у форми установе од стране Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (општина, град, али и градска општина), па се Закон неће примењивати на оне јавне службе које су исти оснивачи основали у форми јавног предузећа и привредног друштва, односно одредбе Закона неће се примењивати на запослене


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In