Нове тенденције – предвиђање и управљање правним ризицима

Аутор чланка
Сваки менаџер, независно од тога да ли је реч о компанији, адвокатској канцеларији, друштву или руководиоцу у јавном предузећу и институцији, треба да има тачан преглед правних ризика са којима се организација суочава, да их прати и решава, без одлагања Управљање правним ризицима савремени је начин за дефинисање, систематизовање и решавање могућих проблема који могу да се појаве у правном животу било које организације. Ризици повезани с корпоративним управљањем, управљање и однос с клијентима у адвокатским канцеларијама и привредним друштвима, радни односи, колективни уговори, концесије, дозволе и стандарди грађења и др., питања су која се системски решавају у савременом свету. У најкраћем, управљање правним ризицима (енгл. legal risk management, у даљем тексту: LRM), нови је начин гледања на правне послове које извршавамо и којима управљамо и подразумева комбинацију апликативног знања и праксе у циљу подизања оперативних капацитета струке. Цео концепт директно је повезан с правном сигурношћу и владавином права, а процена правног ризика од виталног је јавног и приватног значаја, али и у интересу правних лица. Управљање правним ризицима вештина је обрнуто сразмерна сигурној легислативи, одговарајућим процесним законима и материјалном праву, враћању поверења у суд, под слоганом: If You Name A Proper Right Management, Don’t Worry! Значај идентификовања и управљања правним ризицима, као посебан консултантски рад, битан је на великим и стратешким пројектима, као што су: правни менаџмент Олимпијских игара у Лондону, пројекат Златно око (Golden Eye) Лондон, многи стратешки пројекти јавно-приватног партнерства у свету, за истакнуте специјалисте за привредна, односно кривичноправна питања. Потенцијалне тематске области Управљање правним ризиком у јавном сектору (модел Министарства правде, Републике Србије) Управљање правним ризицима у јавном сектору сагледано је из угла активности Министарства правде Републике Србије, посебно у светлу иреверзибилног процеса евроинтеграција. Један од фундамената у раду јесте Нaциoнaлна стрaтeгиjу рeфoрмe прaвoсуђa (2013–2018) која се посебно односи на пoбoљшaњe квaлитeтa и eфикaснoсти, на jaчaњe


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2