Нови циклус подстицаја инвестицијама у Србији

Аутор чланка
У циљу спровођења приоритетних циљева Републике Србије који се односе на отварање нових радних места и унапређење конкурентности привреде и Републике Србије као инвестиционе локације, припремљена је нова Уредба о условима и начину привлачења инвестиција којом се дефинишу услови, критеријуми и начин доделе бесповратних средстава за подстицање директних инвестиција   У циљу успешне реализације пројеката који се суфинансирају бесповратним подстицајним средствима, посебна пажња посвећена је начину праћења и контроле извршења обавеза које произлазе из уговора о додели бесповратних средстава, али не због саме контроле корисника средстава, односно надзора над њима, већ због стварања могућности за успостављање сталне узајамне сарадње ресорног министарства, с једне стране, и корисника бесповратних средстава, с друге, чиме се унапређује примена саме уредбе. Напушта се концепт контроле ради контроле, а уводи флексибилнији начин опхођења према привредним субјектима, којима је потребна конструктивна помоћ и подршка државе. У том смислу, нова Уредба познаје неке институте који до сада нису коришћени у реализацији конкретних пројеката, иако нису у питању нови правни појмови. Наиме, познаје их и сâм Закон о облигационим односима, али су у новој Уредби по први пут истакнути, тако да ће своје место наћи и у појединачним уговорима о додели средстава. Један такав пример је институт делимичног испуњења уговорних обавеза, чиме се иде у сусрет оним привредним субјектима код којих у току спровођења пројеката, у случају постојања промењених околности, дође до одређених тешкоћа и код којих се доводи у питање извршавање једног дела обавеза које не треба да представљају разлог за аутоматске раскиде уговора и поврат свих претходно исплаћених средстава. Осим тога, приступило се лакшој процедури исплате транши додељених средстава, без непотребних формалних оптерећења, које ће, као такве, своје место заузети у појединачним уговорима о додели средстава и бити везане, не за испуњење одређених формалних услова, већ за реализацију суштинских циљева дефинисаних како Уредбом, тако и појединачним уговорима


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In