Нови инвестициони циклус у Србији

Аутор чланка
Како је у ресорном министарству надлежном за послове привреде припремљен Нацрт закона о улагањима, чија је јавна расправа у току, то су очекивања да ће се систему, заштити и унапређењу инвестиција у Србији, постављеном Уредбом и Правилником, у целини дати нови институционални оквир и квалитет   Пошто је донета и ступила на снагу Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС”, бр. 28/15), наступиле су готово све правне претпоставке за привлачење директних инвестиција доделом субвенција чија се висина опредељује у односу на оправдане трошкове улагања, односно трошкове бруто зарада за нова радна места према пропорцијама трошкова за двогодишњи период који следи након реализације инвестиционог пројекта.   Доношењем Правилника о обрасцу пријаве за Јавни позив за доделу средстава за привлачење директних инвестиција („Сл. гласник РС”, бр. 32/15), заокружен је правни основ, а поступку доделе средстава предстоји још објављивање самог Јавног позива. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да се примењује раније важећи Правилник о садржини и обрасцу пријаве за учествовање у поступку доделе средстава за привлачење директних инвестиција („Сл. гласник РСˮ, бр. 49/11). Правилник се састоји од Обрасца пријаве који садржи изјаве о прихватању услова за доделу средстава, изјаве о величини привредног субјекта – корисника средстава подстицаја, информације о инвеститору – кориснику средстава (за доделу средстава конкурише домаћи или страни инвеститор који, ако је основао домаћи привредни субјект који ће да обавља делатност за коју се конкурише за доделу средстава, јесте истовремено и корисник, у супротном, појам инвеститора и корисника се у моменту подношења пријаве раздваја), податке о инвестиционом пројекту, као и бизнис план. Пријава на Јавни позив подноси се Агенцији за страна улагања и промоцију извоза по објављеном Јавном позиву, а домаћи и страни привредни субјекти могу да очекују средства подстицаја до одређеног, Уредбом прописаног лимита. Наиме, праг испод којег се додела средстава не може


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In