Нови подзаконски акти којима се регулише боравак странаца и услови за принудно исељење

Аутор чланка
Нови Закон о странцима почео је да се примењује 3. октобра 2018. године, а истог дана почињу да се примењују и два новодонета правилника којима се регулише боравак странаца у Србији, као и правилник који ближе уређује принудно удаљење странца.

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА СТРАНЦА У СРБИЈИ

Правилником о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу (у даљем тексту: Правилник; „Сл. гласник РС”, бр. 72/2018 од 28. 9. 2018. године) прописују се ближи услови за одобрење привременог боравка странаца који у Србији бораве по различитим разлозима.

У наставку следе најчешћи разлози за привремени боравак странаца, са потребном документацијом за одобравање тог боравка.

  1. Ако странац поднесе захтев за одобрење привременог боравка по основу запошљавања, као доказ о оправданости захтева за одобрење привременог боравка прилаже се:

– извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији;

– уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање странца у Републици Србији;

– извештај организације надлежне за послове запошљавања о испуњености услова за запослење, када се радни однос заснива први пут.

У случају подношења захтева за продужење привременог боравка по овом основу, поред наведених доказа, странац прибавља и решење организације надлежне за послове запошљавања којим се одобрава рад или радну дозволу у складу са прописима који уређују област запошљавања странаца.

 

  1. Ако странац који је уписан у решење о регистрацији правног лица или предузетника поднесе захтев за одобрење привременог боравка по основу запошљавања, као доказ о оправданости захтева за одобрење привременог боравка прилаже се извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији.

У случају подношења захтева за продужење привременог боравка, поред наведених доказа, прибавља се и решење организације надлежне за послове запошљавања којим се одобрава рад или радна дозвола у складу са прописима који уређују (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме