Нови прописи из области безбедности и здравља на раду

Аутор чланка
Недавно су ступили на снагу нови прописи у области безбедности и здравља на раду. Овим путем желимо да вас о томе обавестимо и упознамо са њиховом садржином и новинама које доносе.   Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности (објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 101/2016 од 16. 12. 2016. године, а ступила је на снагу 24. 12. 2016) Укратко о Уредби и њеним одредбама Примена Уредбе: Ова уредба примењује се на све запослене у здравственој делатности који обављају рад под непосредном и посредном контролом послодавца, а који у свом раду користе оштре предмете, као и на правна лица и предузетнике који на основу уговора обављају услуге повезане са пословима здравствене делатности. Дефиниција: Оштри предмети јесу медицинска средства у здравственој делатности која се користе приликом пружања здравствене заштите, којима запослени може да се посече или убоде и која могу да изазову повреду и/или инфекцију, а сматрају се опремом за рад у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду. Обавезе послодавца у складу са Уредбом: Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини на којима запослени користе оштре предмете на раду, изврши процену ризика од настанка повреда и/или инфекција и оштећења здравља оштрим предметима са циљем одређивања начина и мера за отклањање или смањење тих ризика. Ако се проценом ризика утврди да постоји ризик од повреда и/или инфекција и оштећења здравља оштрим предметима, послодавац је дужан да примени посебне превентивне мере: утврди и спроведе поступак за безбедно коришћење и одлагање оштрих предмета и медицинског отпада; сведе коришћење оштрих предмета на најмању могућу меру тако што ће обезбедити коришћење медицинских средстава која садрже механизме за заштиту од оштрих предмета; забрани да се заштитни поклопци за игле поново користе. Када послодавац не може да спречи изложеност


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In