Нови систем правних лекова у Закону о извршењу и обезбеђењу

Аутор чланка
Хронолошки су приказане новоусвојене промене оних делова ЗИО-а који се  превасходно односе на жалбу и приговор као врсту правних лекова, али и измене које се односе на захтев за изузеће судије и јавног извршитеља, захтев за отклањање неправилности, противизвршење и одлагање извршења. На крају, ту су и измене које се односе на парнични поступак за утврђивање недозвољености извршења, али и на намирење новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних делатности.   Дана 3. 8. 2019. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 54/2019), којим су унете обимне и значајне измене у Закон о извршењу и обезбеђењу. Разлог за овако крупне измене ЗИО-а лежи пре свега у томе што су приликом трогодишње примене овог закона уочене бројне мањкавости које се нису могле превазићи техникама тумачења законских одредби нити мањим изменама појединих чланова. Међу најбитнијим недостацима ЗИО-а били су недостаци који су постојали у систему правних лекова у извршном поступку. С обзиром на суштински значај који правни лекови имају у сваком правном поступку, па тако и у извршном, одавно је било јасно да се овај проблем мора решити на темељан и битно другачији начин у односу на онај који постоји у ЗИО-у. Овде ће на хронолошки, сумаран начин бити приказане новоусвојене промене оних делова ЗИО-а који се односе на систем правних лекова, и то како жалбе и приговора, као редовних правних лекова, тако и предлога за враћање у пређашње стање и захтева за отклањање неправилности, као правних средстава која су у досадашњој примени ЗИО-а мање-више коришћена у својству правних лекова. Новоусвојене измене ЗИО-а почеће да се примењују почев од 1. 1. 2020. године, па постоји нада да ће нови систем правних лекова довести до њиховог лакшег разумевања и ефикасније примене у пракси. У циљу лакшег праћења измена и допуна по


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти