Нови Закон о јавним предузећима

Аутор чланка
Основни разлози за доношења новог прописа о јавним предузећима леже у потреби професионализације њиховог рада, повећања њихове ефикасности и транспарентности рада и резултата   У тексту који следи приказана су основна решења новог Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012 – у даљем тексту: Закон), уз напомену да је за његову потпуну примену предвиђено доношење већег броја подзаконских аката. Сходно члану 1. Закона, јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Јавно предузеће се оснива и послује у складу са овим Законом, законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и законом којим се уређује правни положај привредних друштава. Пошто по дефиницији јавно предузеће обавља делатност од општег интереса, Закон је у члану 2. прецизирао да се под појмом „делатности од општег интереса”, подразумевају делатности које су као такве одређене законом у области: – производње, преноса и дистрибуције електричне енергије; – производње и прераде угља; – истраживања, производње, прераде, транспорта и дистрибуције нафте и природног и течног гаса; – промета нафте и нафтних деривата; – железничког, поштанског и ваздушног саобраћаја; – телекомуникација; – издавања службеног гласила Републике Србије; – издавања уџбеника; – управљања нуклеарним објектима, коришћења, управљања, заштите и унапређивања добара од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја); – производње, промета и превоза наоружања и војне опреме; – управљања отпадом, као и – комуналне делатности. Делатност од општег интереса обављају јавна предузећа, а може да их обавља и: – друштво капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, као и – друштво капитала и предузетник, у складу са законом којим се уређује њихов правни положај, када им надлежни орган повери обављање те делатности. При


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In