Нови Закон о приватизацији

Аутор чланка
Крајњи рок за завршетак поступка приватизације друштвеног капитала, према новом Закону о приватизацији, предвиђен је до 31. децембра 2015. године. Да ли ће се доношењем новог, петог по реду закона, приватизациони поступак у Републици Србији коначно и завршити остаје да видимо у годинама које су пред нама   Народна скупштина Републике Србије је 2. августа 2014. године усвојила нови Закон о приватизацији („Сл. гласник РСˮ, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 – др. закон, 30/2010 – др. закон, 93/2012, 119/2012 и 51/2014, у даљем тексту: Закон), а који је 13. августа 2014. ступио на снагу. У смислу закона, приватизација представља промену власништва капитала и имовине правних лица која послују друштвеним и јавним капиталом. Закон се примењује на субјекте приватизације који имају седиште на територији Републике Србије. Одредбе закона не примењују се на спортске организације, издаваче медија, предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и предузећа која су регистрована за производњу наоружања и војне опреме, осим уколико је другачије предвиђено законима који уређују положај тих предузећа.   Предмет приватизације Предмет приватизације је друштвени, односно јавни капитал и имовина у предузећима и другим правним лицима (укључујући јавна предузећа и јавни капитал исказан у акцијама или уделима, акције, уделе и имовину после раскида уговора о продаји капитала, акције односно удели Акционарског фонда, Фонда за развој и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – када се продају заједно са акцијама, односно уделима Акционарског фонда). Предмет приватизације може бити и земљиште које је уписано у надлежним регистрима за упис права на непокретностима као друштвена, мешовита или својина субјекта приватизације. Предмет приватизације не могу бити природна богатства, добра у општој употреби, добра од општег интереса, као и културна добра у јавној својини.   Купац капитала или имовине Купац капитала или имовине је домаће или страно правно или физичко лице које је проглашено купцем,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In