Новија судска пракса која се односи на уговор о доживотном издржавању (разлози ништавости, поништај и раскид уговора и последице смрти даваоца издржавања)

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →