Новија судска пракса која се односи на уговор о доживотном издржавању (разлози ништавости, поништај и раскид уговора и последице смрти даваоца издржавања)

Аутор чланка
Анализа различитих случајева из најновије судске праксе који се односе на уговоре о доживотном издржавању започета је у прошлом, а наставља се у овом броју часописа, при чему је акценат стављен на способност за закључење уговора, као разлог ништавости, као и на поништај и раскид уговора о доживотном издржавању. СПОСОБНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА КАО РАЗЛОГ НИШТАВОСТИ Уговор о доживотном издржавању, поред разлога ништавости који могу да се тичу форме, основа и предмета уговора, може да буде ништав и уколико уговарачи, а то је најчешће прималац издржавања, нису способни за закључење уговора услед свог психофизичког стања. То се процењује према стању уговарача у време закључења уговора. Из образложења: Према стању у списима, тужиље и тужени су деца пок. АА, преминуле 24. 12. 2013. године у Београду. АА је са туженим закључила уговор о доживотном издржавању 23. 6. 2006. године, којим се тужени, као давалац издржавања, обавезао да се брине о мајци и њеним целокупним потребама до краја њеног живота и да је сахрани, а пок. АА да му у накнаду за уговорено издржавање пренесе право својине на стану бр. 1 у ул. А бр. 1 у Београду. АА је рођена 1923. године, а у време закључења оспореног уговора имала је 82 године, била је пензионер, боловала је од повишеног крвног притиска, шећерне болести и проширених вена, болест се манифестовала у отежаном кретању и ранама на ногама које су тешко зарастале. До закључења оспореног уговора лечила се код интернисте, кардиолога и ендокринолога и примала је терапију за своје основне болести. У медицинској документацији у периоду до закључења уговора нема забележених психичких измена ни психијатријских лекова у виду редовне терапије. Тужиље су, као потенцијални наследници пок. АА, још за њеног живота поднеле тужбу за поништај оспореног уговора, заснивајући је на тврдњи да пок. АА није имала пословну способност потребну за закључење тог правног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In