Новине из Закона о становању и одржавању зграда са посебним освртом на положај управника зграде

Аутор чланка
Овим законом се уводе нови правни институти у циљу остварења начела одрживог развоја становања, а некадашњи принцип добровољног управљања зградом сада је замењен обавезним постојањем управника зграде.   Нови Закон о становању и одржавању зграда (у даљем тексту: Закон), усвојен 22. децембра 2016. године у Народној скупштини Републике Србије, представља „кодификацију” постојећих прописа из области становања. Наиме, три постојећа закона – Закон о становању, Закон о одржавању стамбених зграда и Закон о социјалном становању – престали су да важе ступањем  на снагу новог Закона о становању и одржавању зграда, који представља управо њихову интегрисану и унапређену верзију. Основни разлог доношења овог закона је потреба да се стамбена област у неким деловима детаљније, а у неким деловима по први пут правно уреди и усклади са измењеним друштвено-економским односима у односу на период доношења напред наведених закона, који датирају из 90-их година и чак и много раније. Лоши услови становања грађана; урушавање и смањење вредности стамбеног фонда (оронуле фасаде, запуштене зграде, немогућност адекватне реакција органа јавне управе у санирању и отклањању опасности за живот и тело људи као и имовину грађана); изузетно велика потрошња енергије у зградама (60% од укупне потрошње енергије); нејасно дефинисане обавезе власника зграда као и механизми за управљање и одржавање зграда, одговорност ако настане штета услед неодржавања зграда; недовољно јасно развијени механизми за реализацију социјалног становања; нерегулисана исељења и пресељења из бесправно изграђених објеката и насеља која се налазе на туђем земљишту и друго – само су неки од проблема са којима смо се сусретали као грађани у овој области. Овим законом уведени су како нови правни институти тако и нови термини, и то пре свега у домену управљања и одржавања зграда, а све у циљу остварења начела одрживог развоја становања као јавног интереса. Познато је да се стари Закон о одржавању стамбених зграда односио само на стамбене


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In