Новине које доноси Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →