Новине које од 1. марта 2020. на тржиште рада доноси Закон о агенцијском запошљавању

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →