Новине настале изменама Закона о порезима на имовину у поступку пред јавним бележником и новине везане за досадашњи начин пријављивања пореза

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →