Новине настале изменама Закона о порезима на имовину у поступку пред јавним бележником и новине везане за досадашњи начин пријављивања пореза

Аутор чланка
Изменама Закона укида се обавеза обвезника пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права да подносе пореску пријаву, тако да се, уместо подношења те пријаве, наведени порези пријављују слањем података од стране поступајућег јавног бележника преко е-Шалтера. View Fullscreen 64 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО Новине настале изменама Закона о порезима на имовину у поступку пред јавним бележником и новине везане за досадашњи начин пријављивања пореза Изменама Закона укида се обавеза обвезника пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права да подносе пореску пријаву, тако да се, уместо подношења те пријаве, наведени порези пријављују слањем података од стране поступајућег јавног бележника преко е-Шалтера. Дана 1. 1. 2020. године ступиле су на сна- гу одредбе Закона о измена и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 86/2019). Као основни разлог за усвајање ових законских новина наведена је потреба да се смањи администрирање у вези са прометом непокретности, као и допринос правној сигурности и обезбеђење транспа- рентности у вођењу пореске политике. Начин за остварење ових циљева законодавац је ви- део у укидању обавезе да обвезници пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права подносе пореску пријаву, коју су до сада могли да под- несу лично или преко јавног бележника који је сачинио, оверио или потврдио исправу по основу које се врши пренос права на непо- кретности. Наиме, уместо пореских пријава, пореске обавезе на имовину, поклон, насле- ђе или пренос апсолутних права обвезници подносе по основу исправе или одлуке коју је јавни бележник донео у вршењу законом пове- Дејан Обренић, дипломирани правник рених овлашћења. Тачније, податке у вези са прометом непокретности по тим основама јавни бележник директно доставља преко е-Шалтера, ради утврђивања пореза. Идеја законодавца је да се на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти