Новине у службеничком праву

Аутор чланка
Новине од значаја за рад и положај државних службеника садржане су у новим прописима који би требало да унапреде службенички систем у Републици Србији, уједначе радноправни положај свих државних службеника и доследном применом оправдају разлоге због којих се доносе, а посебно уштеде у јавним расходима   У овом броју говорићемо о Изменама и допунама Закона о државним службеницима, закону који је настао као резултат потребе да се надлежност и рад републичких органа у области радних односа уреди на основу члана 97. тач. 8) и 16) Устава Републике Србије. Новине се запажају у успостављању организованог система стручног усавршавања државних службеника, усклађивању услова за обављање послова у оквиру звања државних службеника на извршилачким радним местима и услова за обављање послова државних службеника на положајима. Потпуну новину представља увођење вршиоца дужности за рад на радном месту које је положајно, до попуне тог радног места. Радноправни институт постављења на положај у државној управи је јавни интерес и од изузетне је важности за Републику Србију. Ово је значајно и осетљиво питање за државу, али и за грађане који у њој живе. За државу, јер од квалитетних кадровских решења зависи успех послова који се обављају у државној управи и функционисање свих сегмената власти – извршне законодавне и судске. Добри познаваоци државне управе и послова који се у њој обављају вишеструко су од користи: стручним знањима и способностима доносе одлуке, односно помажу руководиоцима да донесу рационалне и законите одлуке водећи рачуна о ресурсима који су им на располагању. То доноси уштеду финансијских средстава и рационално коришћење људских потенцијала. Људи су вредност и зато их с пажњом треба изабрати приликом селекције, у законито прописаном и спроведеном поступку. За грађане то значи сигурност, ефикасност и једноставније обављање свакодневних послова. С друге стране, професионално, законито и етично поступање запослених, а посебно оних на положајима, улива поверење грађана у државне институције


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In