Новине у законским прописима у вези са прометом нелегалних објеката

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката и Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи усвојени су „у пакету”, у циљу уређења области изградње објеката и борбе државе против нелегалне градње и промета нелегалних објеката.   Након гласних најава које су се у последње време чуле у стручној и правничкој јавности у вези са забраном градње и прометовања нелегалних објеката, недавно је Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС”, бр. 83/2018), као и Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 83/2018). Иако ни Закон о озакоњењу објеката ни Закон о планирању и изградњи немају за предмет уређивање промета непокретности, већ се том тематиком првенствено бави Закон о промету непокретности, чијим је чланом 4а уређен случај промета непокретности изграђених без употребне дозволе, односно оних за које је у току поступак легализације, интересантно је да се законодавац определио да кроз претходно наведене измене закона стане на пут даљој нелегалној градњи објеката и њиховом прометовању. На овај начин одредбе члана 4а Закона о промету непокретности доводе се у сукоб са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката, као и Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, којима се уводи забрана промета нелегалних непокретности. Разрешење ове правне несигурности и сукоба закона могуће би било применом начела римског права – lex posterior derogat legi priori, па на основу тог начела и применом новоусвојених законских измена Закона о озакоњењу објеката и Закона о планирању и изградњи, уз престанак примене одредаба члана 4а Закона о промету непокретности. Како је у вези са прометом нелегалних (бесправно саграђених) објеката детаљније било речи у претходном броју часописа „Lege artis: Прописи у пракси”, овај текст заправо представља логичан наставак претходног текста, настао на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти