Новине у Закону о инспекцијском надзору

Аутор чланка
У овом тексту издвојене су новине које омогућавају бољи и ефикаснији инспекцијски надзор, што ће се одразити и на извршење изречених мера.   Приликом примене Закона о инспекцијском надзору појавиле су се одређене недоумице у пракси, које је потребно разрешити, унапредити и прецизирати како би се решиле дилеме које су се појавиле у одређеним ситуацијама у вршењу инспекцијског надзора. Из тог разлога стекли су се услови да се одређене ситуације законски регулишу, чиме се омогућава бољи и ефикаснији инспекцијски надзор. Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору (у даљем тексту: Закон) објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018 од 8. 12. 2018, а ступио је на снагу 16. 12. 2018. године. Највише измена и допуна односи се на вршење инспекцијског надзора. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/15 и 44/18 – др. закон) донет је 2015. године, при чему је његова делимична примена почела 30. јула исте године, а пуна примена 30. априла 2016. године. Наведеним законом уређују се садржина, врсте, облици и поступак инспекцијског надзора, овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору и друга питања од значаја за инспекцијски надзор. Регулисана су правила пре свега у погледу јачања превентивне и саветодавне улоге инспекција и транспарентности рада јавне управе, при чему је предвиђено да се рад инспекција заснива на процени ризика, планирању и управљању ризицима, као и уређење питања инспекције нерегистрованих субјеката. Закон се непосредно примењује у поступку инспекцијског надзора који врше органи државне управе, као и у поступку инспекцијског надзора који, као поверени посао државне управе, врше органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе. Осим тога, Закон се сходно примењује и у поступку инспекцијског надзора који у пословима из своје изворне надлежности врше органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, као и када органи државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, као и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In