Новине у Закону о изменама и допунама Закона о јавној својини

Аутор чланка
Одредбе Закона о јавној својини које су промењене крајем децембра 2017. године, предмет су детаљне анализе аутора.   Закон о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16) још једном је крајем 2017. године измењен и допуњен. Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини објављен је у „Службеном гласнику РС” број 113/17 од 17. децембра 2017. године (у даљем тексту: Закон), а ступио је на снагу већ сутрадан, односно 18. децембра 2017. године. Разлог за то што је тако брзо ступио на снагу (као и за то што је предложен за усвајање по хитном поступку) лежи у томе што је рок за подношење накнадног захтева за упис права јавне својине аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, као и права својине јавних предузећа и друштва капитала, у јавну евиденцију из члана 82a став 2. Закона о јавној својини, истицao 31. децембра 2017. године. Законом је тај рок продужен до 31. децембра 2020. године, с обзиром на ноторну чињеницу да многи од субјеката на које се односи тај рок нису спровели поступак уписа права својине на непокретностима које користе, те је било неопходно продужење наведеног рока. У наставку ће уследити преглед најважнијих измена и допуна наведеног закона, настао применом методолошког приступа према коме основу овог прегледа чине одредбе Закона о јавној својини, које се мењају или допуњују одговарајућим одредбама Закона. Другим речима: ова анализа се базира на одредбама Закона о јавној својини у које се уносе измене и допуне (осим, разуме се, уколико се не ради о новим члановима које основни текст није имао), а не на одредбама Закона које уносе те измене или допуне. Методолошки приступ се у овом случају чини целисходнијим, ако ни због чега другог, бар због тога што ће у пречишћеном тексту Закона све измене и допуне наћи своје


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In